Luonto
Järvet
Suot
Metsät
Kallio- ja maaperä
Tähtitaivas
Eläimet

Isot nisäkkäät

Tärkein riistaeläin on hirvi, jota Heinijärven ja Hirvinevan alueella pyydetään kolmen porukan voimin. Seudulla tiedetään asustavan karhuja ja kauttakulkijoina tavataan ilveksiä ja susia.

Linnut

Kylän lintulajien kirjo on runsas. Lintulaudalla voivat poiketa esimerkiksi tali-, sini- ja kuusitiainen, punatulkku, urpiainen, varpunen, tilhi, keltasirkku, viherpeippo, närhi, käpytikka ja vihervarpunen. Pihapiirien lähiympäristössä on paikoin pieniä metsiköitä, joista löytyy vielä lahopuuta ja järeämpiä haapoja. Näillä paikoilla ovat pesineet esimerkiksi käenpiika, pikkutikka ja palokärki.

Muuttoaikoina Hirvinevan lintujärvellä levähtää jopa satoja vesilintuja ja kahlaajia. Kaikkiaan tekojärvellä on havaittu vuosina 1995-2000 tehtyjen lintulaskentojen aikana 23 vesilintu-, 23 kahlaaja- ja 9 lokkilajia. Vesilinnuista yleisimmät lepäilijät ovat tavi, sinisorsa, telkkä sekä metsä- ja merihanhet. Kahlaajista tavallisimpia ovat tylli, lapin-, suo- ja pikkusirri, jänkäsirriäinen, suokukko, viklot ja vesipääsky.

Tekojärven pesivään linnustoon kuuluvat joutsen, mustakurkku-uikku, tukkasotka, telkkä ja kaikki tavalliset puolisukeltajasorsat. Vuosittain pesiviä kahlaajia ovat rantasipi, pikkutylli, tylli, suokukko, taivaanvuohi, valkoviklo ja liro, joista rantasipi on yleisin. Altaan kasvaminen umpeen kuitenkin köyhdyttää pesivää kahlaajalajistoa. Petolinnuista rusko- ja sinisuohaukat ovat tavallisia. Myös piekana on pesinyt muutamana vuotena. Mehiläishaukkaakin näkee usein keskikesällä. Isolepinkäinen pesii vuosittain järven ympäristössä, ja syksyisin poikueita nähdään järven yli kulkevilla voimalinjoilla.

Järvellä havaittujen lajien joukkoon kuuluvat mm. kaakkuri, kuikka, härkälintu, harmaahaikara, valkoposkihanhi, alli, muuttohaukka, merikotka, haarahaukka, nokikana, luhtahuitti, rantakurvi, merikihu ja räyskä.

Kalat

Kylän järvissä on vaihtelevasti haukea, ahventa ja särkeä. Lisäksi joissain järvissä on kiiskeä ja ruutanaa.