Luonto
Järvet
Suot
Metsät
Kallio- ja maaperä
Tähtitaivas
Eläimet

Suot

Alun perin Heinijärvellä ja Hirvinevalla on ollut paljon soita. Turvetuotanto ja metsätalouden vuoksi tehdyt ojitukset ovat kuitenkin hävittäneet luonnontilaiset suot kutakuinkin kokonaan. Peruskarttaa katsoessa silmiinpistävin piirre on suurimman osan pinta-alasta kattava sininen viivasto - ojat. Ojittamatonta suota, useimmiten nevaa, on säilynyt lähinnä järvien rantavyöhykkeillä. Suurin yhtenäinen suoalue on Iso-Nuoluan ympäristössä. Pihlajaisen itärannalta löytyy alueella harvinaisempaa luhtalajistoa.

Hirvinevalla turvetuotanto loppui 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Nykyisin turvetta nostetaan Jouttenoisen alueelta.