Nykypäivä

Heinijärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Limingan kunnassa kantatie 86:n varressa. Näillä kotisivuilla Heinijärvi tarkoittaa aluetta, joka ulottuu Kiiskilänkylästä Hirvinevalle. Varsinainen Heinijärvi, kylän entinen keskus, on tämän alueen keskellä. (Kylän sijainti kartalla.) Kiiskilänkylä sijaitsee noin 15 kilometrin ja Hirvineva noin 22 kilometrin päässä Limingan kirkonkylästä.

Heinijärvi on harvaanasuttu ja väkiluvultaan pieni kylä, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja ovat aktiivisesti mukana kylän yhteissä toiminnassa. Heinijärvellä on noin 30 taloutta ja 80 asukasta. Lisäksi kylällä on jonkin verran vapaa-ajan asutusta. Hiukan alle neljäsosa heinijärvisistä on alle 18-vuotiaita. Yli 65-vuotiaita on noin kahdeksan prosenttia. Kylällä asuu suhteellisesti eniten suuriin ikäluokkiin kuuluvia, lähellä eläkeikää olevia ihmisiä.

Heinijärvisistä monet työskentelevät maatalouteen liittyvillä aloilla, esimerkiksi maatalouslomittajina tai -yrittäjinä. Kylällä on kolme lypsykarjatilaa ja viljatiloja. Alueen muita yrityksiä ovat Kukka- ja eläinpuisto Escurial, Niittymylläri M. Kylmänen ja Hirsitaito Juntunen.

Heinijärviset ovat ylpeitä kylän hyvästä talkoohengestä ja toimivasta naapuriavusta. Varsinaiset palvelut löytyvät Limingan kirkonkylältä ja Tyrnävän Temmekseltä.